VisaHQ.jp 大使館通り日本におけるカナダ大使館のリスト


日本におけるカナダ大使館のリスト

Canada 大使館 で Tokyo

7-3-38 Akasaka, Minato-ku
107-8503
Tokyo
Japan
電話+81-3-5412-6200
ファックス+81-3-5412-6289
メール
アドレス
ウェブサイトのURLjapan.gc.ca
7-3-38+Akasaka%2C+Minato-ku%2C+107-8503%2C+Tokyo%2C+Japan
Report changes
×

Report changes

Canada Consulate で Hiroshima City

4–33 Komachi, Naka–ku
730–8701
Hiroshima City
Japan
電話+81-8-2246-0057
ファックス+81-8-2504-7006
メール
アドレス
ウェブサイトのURLwww.japan.gc.ca
4%E2%80%9333+Komachi%2C+Naka%E2%80%93ku%2C+730%E2%80%938701%2C+Hiroshima+City%2C+Japan
Report changes
×

Report changes

Canada Consulate で Nagoya

3-17-6 Marunouchi, Naka-ku
460-0002
Nagoya
Japan
電話+81-5-2972-0450
ファックス+81-5-2972-0453
メール
アドレス
ウェブサイトのURLwww.japan.gc.ca
3-17-6+Marunouchi%2C+Naka-ku%2C+460-0002%2C+Nagoya%2C+Japan
Report changes
×

Report changes

Canada Consulate で Osaka

c/o Tsuda Sangyo Co., Ltd.1-8-19 Hirabayashi Minami, Suminoe-ku
559-8550
Osaka
Japan
電話+81-6-6681–0250
ファックス
メール
アドレス
ウェブサイトのURLjapan.gc.ca
c%2Fo+Tsuda+Sangyo+Co.%2C+Ltd.1-8-19+Hirabayashi+Minami%2C+Suminoe-ku%2C+559-8550%2C+Osaka%2C+Japan
Report changes
×

Report changes

Canada Consulate で Sapporo

Canada Place, 2F Poseidon Maruyama 26-1-3 Odori Nishi, Chuo-ku
064-0820
Hokkaido
Sapporo
Japan
電話+81–1-1643–2520
ファックス+81–1-1643–2520
メール
アドレス
ウェブサイトのURLwww.japan.gc.ca
Canada+Place%2C+2F+Poseidon+Maruyama+26-1-3+Odori+Nishi%2C+Chuo-ku%2C+064-0820%2C+Hokkaido%2C+Sapporo%2C+Japan
Report changes
×

Report changes